top of page

Min tilnærming

Min tilnærming til de tjenestene jeg tilbyr er informert og praktisert ut i fra Mindfulness og meditasjon (instruktør utdannet), Circling (The Circling Institute) og IFS (Internal Family Systems). Jeg er influert og inspirert av arbeidet til John Verveake, Guy Sengstock og mange andre. Min inspirasjon og motivasjon er å bidra og delta til sunn utvikling i en-til-en samtaler, og gruppe samtaler, i form av meningskapende dialoger der hvor det gis tid, rom og forståelse for vår egen unikhet og hva som binder oss sammen som mennesker.

Har utforsket og eksperimentert meg frem til hva som gir mening for meg selv i-form av de overnevnte praksiser samt Yin-Yoga, Qi-Gong og kontemplasjon (filosofi; Sokaratiske dialoger, fenomenologi). Så jeg lever denne reisen selv, som jeg anser som en pågående prosess, og ikke bare et mål et sted i fremtiden.

 

Ser frem til å møte deg!

Med vennlig hilsen

Jan Rune Johannessen

Jeg heter Jan Rune og blir lett engasjert av åpenhet, ærlighet og autentisitet. Jeg er veldig glad i tilstedeværelse, filosofi og psykologi.

Min ambisjon er å videreformidle en autentisk måte å være i verden på. Min inspirasjon og motivasjon er å bidra og delta til sunn utvikling i en-til-en samtaler, og gruppe samtaler, i form av meningsfulle dialoger der hvor det gis tid, rom og forståelse for vår egen unikhet og hva som binder oss sammen som mennesker.

bottom of page